a Girona des de 1997

PREUS

QUOTES MENSUALS

INICIAL - GENERAL - INTERMEDIS

1 classe setmanal 42 €/mes
2 classes setmanals 55 €/mes


AVANÇAT

1 classe setmanal 45 €/mes
2 classes setmanals 62 €/mes


Avançat + altre nivell 58 €/mes


CLASSES SOLTES

Classes soltes (tots els nivells) 12 €/sessió


QUOTA ANUAL:

Tots els nivells 50€/ any

Es renova al mes de març.QUOTA D'INSCRIPCIÓ:

Solament s’abonarà la part proporcional de la quota anual, des del mes en curs fins al mes de març, en què es pagarà la quota anual ordinària. Segons l’esquema següent:

març - 50 €, abril - 45 €, maig - 40 €, juny - 35 €,

juliol 30 € , setembre - 35 octubre - 25 €,

novembre - 20 €, desembre - 15 €, gener - 10 € , febrer - 5 €.SISTEMA DE PAGAMENT

Els pagaments són mensuals per domiciliació bancària.

Si per alguna raó pagues en efectiu, et demanem que ho facis la primera setmana del mes.

En concepte de reserva de plaça per al curs següent, al mes de juliol, s'abonarà el mes de setembre. (Mig mes, ja que iniciem el curs el 15 de setembre.)
Si per algun motiu has d’estar absent durant algun mes i per tant no pots assistir a les classes, no et cobrarem la quota íntegra, solament 9 € mensuals en concepte de manteniment i reserva de plaça, sempre que ens ho comuniquis abans de primer de mes.


En cas de baixa cal avisar abans de primer de mes.

En cas de devolució de l’ingrés (rebut retornat), caldrà abonar les despeses bancàries originades.


No es farà cap mena de descompte per absència a classe. No obstant això, t'oferim la possibilitat de recuperar la classe perduda en un altre horari, de nivell igual o inferior al teu, dins el mes en curs i sempre que l'espai de la classe ho permeti.

PER A QUALSEVOL QÜESTIÓ NO DUBTEU A TRUCAR, GRÀCIES.

Aditya amics del yoga. info@aditya.cat