a Girona des de 1997

MANTRAMS

El silenci inicial i els cants vèdics a l'inici de la classe ens ajuden a evaporar la inèrcia del tarannà quotidià i ens faciliten una millor concentració per a la pràctica de ioga.

OM

El so om té innombrables virtuts. Segons la tradició vèdica, fou el primer dels sons de la creació, del qual sorgiren després tota la varietat de sons, colors i formes.

Té la qualitat de la síntesi i connecta el visible amb l'invisible.

Cal pronunciar-lo i escoltar-lo simultàniament amb atenció.

SALUTACIÓ AL MESTRE UNIVERSAL.

Guru brahma, gurur visnuhu

Guru devo mahéswaraha

Guru sakshat param brahma

Tasmai sri gurave namaha.


Allò que em porta de la foscor a la llum és la força creadora.

Allò que em porta de la foscor a la llum és la força consolidadora.

Allò que em porta de la foscor a la llum és la força transformadora.

Certament, allò que em porta de la foscor a la llum és la consciència de rerefons, l'immanifest, l'univers absolut.

Aquest mestre, jo el saludo humilment..

SALUTACIÓ A PATANJALI

Yogena cittasya, padena vacam

Malam sarirasya ca vaidyakena

Yopa-karot-tam pravaram muninam

Patañjalim prañjalir anato'smi

Abahu-purusakaram Sankha-cakrasi-dharinam

Shaasra-sirasam svetam Pranamami patanjali


Salutacions al més noble dels savis Patanjali.

Que ens porta serenor a la ment amb la seva obra sobre ioga.

Que ens porta claredat a la parla amb la seva obra sobre gramàtica.

Que ens porta puresa al cos amb la seva obra sobre medicina.

Salutacions a Patanjali, encarnació d'Adishesa,

que té forma humana a la part superior del cos,

que sosté amb les mans el cargol marí i els disc de Vishnu

i que està coronat per una cobra de mil caps.

Jo el saludo amb les mans juntes.

PREGÀRIA PER LA PAU

Loka samastha sukhino bhavanthu

Loka samastha sukhino bhavanthu

Loka samastha sukhino bhavanthu

OM Santhi Santhi Santhi - hi


Que hi hagi pau a tots els racons de l'univers;

Que hi hagi pau a tots els nivells de l'existència.

PAU, PAU, PAU.

Aditya amics del yoga. info@aditya.cat